چگونه زبان بیاموزیم

ما انسان‌ها موجوداتی زبان‌آموز به دنیا آمده‌ایم.